Home · Instalacja · Instalacja LAMP pod DonLinkage

Instalacja LAMP pod DonLinkage

Na przykładzie debiana (na innych systemach powinno być podobnie):

SSH (robi się to przez program putty):
apt-get update
apt-get install apache2
apt-get install php5 libapache2-mod-php5
/etc/init.d/apache2 restart


apt-cache search php5 np: apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

dla donlinkage:
apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl
apt-get install mysql-server mysql-client
/etc/init.d/apache2 restart
apt-get install phpmyadmin
wybierz apache2

Utworzenie bazy i usera:
mysql -p
wprowadź hasło mysql roota
create database donek;
i naciśnij enter. Zobaczysz cośw stylu: Query OK, 1 row affected (0.16 sec)
grant all privileges on donek.* to 'USER'@'localhost' identified by "HASŁO";
np:
grant all privileges on donek.* to 'donek'@'localhost' identified by "HASLO";
flush privileges;
exit;


instlacja ioncube loadera (trzeba sprawdzić dokładnie czy jest 32 czy 64 bit system):
Ściągamy najnowszą wersję ioncubeloadera (po zalogowaniu do roota przez putty):
cd /tmp
dla 32 bit:
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

dla 64 bit:
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz


Następnie przerzucamy plik z loaderem:
mv ioncube /usr/local/
rm ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz


Jeszcze tylko edycja pliku php.ini - ścieżka tego pliku prze ftp to /etc/php5/apache2 (trzeba zalogować się na ftps na roota):
na początek pliku przed znacznikiem [PHP] tworzymy linię z zawartością:
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so
Przy okazji zwiększymy jeszcze kilka parametrów: max_execution_time do 90, wystarczy znaleźć tą zmienną i ustawić na 90. Można też zwiększyć max_input_time, post_max_size, upload_max_filesize oraz memory_limit.
Oczywiście wgrywamy zmieniony plik.

i cron:
apt-get install cron
crontab -e
na samym dole wklej:
* * * * * wget -q -O /dev/null http://111.121.14.127/crons.php >/dev/null 2>&1
Następnie ESC i SHIFT+ZZ


Zostało jeszcze zainstalowanie imap, robi się to przez putty:
sudo apt-get install php5-imap
sudo php5enmod imap
sudo service apache2 restart


Jeszcze wyłączamy innodb żeby niepotrzebnie nie zżerało ramu:
w pliku etc/mysql/my.cnf dodać pod znacznik dwie linie:
[mysqld]
skip-innodb
default-storage-engine = myisam

i restart mysql:
sudo service mysql restart

Nadajesz uprawnienia do tworzenia plików:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
Plik instalatora donlinkage wrzuć do
/var/www I możesz odpalić instalator :)

19.08.2017. 12:26

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

Przepisz cyfry widoczne poniżej: