Home · Instalacja · Instalacja PHP 7.3 na VPS

Instalacja PHP 7.3 na VPS

Od jakiegoś czasu DonLinkage działa na wersji PHP 7.2+. Od razu zainstalujmy na VPSie php w wersji 7.3.

Do wykonania zadania potrzebujemy:
1. Zrobienie backupu całego serwera - gdyby coś poszło nie tak jak trzeba, bo to różnie bywa.
2. Dostęp root do ssh.
3. Program putty.

Poradnik pokazuje jak to zrobić na przykładzie systemu Debian.

Krok nr 1

Robimy backup dostępnymi narzędziami na serwerze lub po prostu zgrywamy na dysk pliki i bazy danych.

Krok nr 2

Po zalogowaniu się na konto root przez program Putty sprawdzamy jaką obecnie mamy wersję PHP:
komenda: php -v
Teraz należy odczytać i zapamiętać obecną wersję, u mnie jest to php 5.6. Jeśli u Ciebie jest inna wersja, to w komendach zamiast 5.6 trzeba podawać własną wersję.

I jeszcze sprawdzamy dystrybucję linuxa:
komenda: lsb_release -a

Krok nr 3

Aktualizujemy pakiety:
komenda: apt update && apt upgrade
Następnie 3 komendy:
komenda: sudo apt install ca-certificates apt-transport-https
komenda: wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | sudo apt-key add -
Jeśli jest to debian9: komenda: echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
Jeśli jest to debian8: komenda: echo "deb https://packages.sury.org/php/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
Świetnie!

Krok nr 4

Instalacja PHP 7.3.
komenda: apt update && apt upgrade
komenda: apt install php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-json php7.3-opcache php7.3-mysql php7.3-zip php7.3-fpm php7.3-mbstring php7.3-curl php7.3-xml php7.3-curl php7.3-imap php7.3-zip php7.3-gd
Sprawdzamy, czy nowa wersja PHP jest zainstalowana:
komenda: php -v
Jeśli coś poszło nie tak, to spróbuj zainstalować wersję PHP 7.2:
komenda: apt install php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-json php7.2-opcache php7.2-mysql php7.2-zip php7.2-fpm php7.2-mbstring php7.2-curl php7.2-xml php7.2-curl php7.2-imap php7.2-zip php7.2-gd

Dalsze kroki będą robione dla PHP 7.3, ale jesli zainstalowałeś 7.2, to zamieniaj w komendach 7.3 na 7.2

Wyłączamy starą wersję PHP (z kroku nr 2):
komenda: a2dismod php5.6
Jeśli nie istnieje, to: komenda: a2dismod php5
komenda: systemctl restart apache2
Włączamy nowy PHP:
komenda: a2enmod php7.3
I jeszcze restart: komenda: systemctl restart apache2

Weryfikujemy nową wersję PHP

Teraz musimy zweryfikować, czy faktycznie mamy naszą wersję PHP. Najlepiej wrzucić przez ftp do katalogu serwera plik php o zawartości: Po otworzeniu w przeglądarce powinno się wyświetlić info o wersji PHP - jeśli jest stara wersja, to coś poszło nie tak i niestety będziesz musiał zasięgnąć porady eksperta lub spróbować wykonać ten poradnik od nowa.

Teraz możemy sprawdzić w którym miejscu znajduje się plik php.ini, będzie nam potrzebny:
komenda: php --ini | grep "Loaded Configuration File"
Może to być np. /etc/php/7.3/cli/php.ini

Ta informacja będzie nam potrzebna do modyfikacji ustawień PHP i do zainstalowania Ioncube Loadera.

Instalujemy IonCube Loader

To ostatnia rzecz, jaka nam jest potrzebna do uruchomienia DonLinkage pod nową wersją PHP.

Pobieramy:
komenda: wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Wypakowujemy:
komenda: tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Przechodzimy do katalogu:
komenda: cd ioncube
Sprawdzamy listę plików:
komenda: ls
Sprawdzamy wersję php:
komenda: php -v
Teraz sprawdzamy lokalizację PHP:
komenda: php -i | grep extension_dir
Będzie to np.:
extension_dir => /usr/lib/php/20180731 => /usr/lib/php/20180731
Ta informacja jest ważna, ponieważ jeśli masz inne dane, będziesz musiał je zmieniać w kolejnych komendach.
Przerzucimy tam ioncube:
komenda: cd ioncube
I następnie (ioncube_loader_lin_7.2 dla php 7.2, ioncube_loader_lin_7.3 dla php 7.3) - w tej komendzie podstawi pod 20180731 własną wartość:
komenda: cp ioncube_loader_lin_7.3.so /usr/lib/php/20180731/

I jeszcze dodanie linijki do php.ini:
zend_extension=/usr/lib/php/20180731/ioncube_loader_lin_7.3.so (skopiuj powyższą linijkę i wklej prawym przyciskiem myszy) do pliku php.ini (na sam początek):
komenda: sudo nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini

Jeśli nie ma nano to:
komenda: sudo apt-get install nano

(zapis CTRL+o), następnie enter, a następnie wyjście CTRL+x

I jeszcze w jedno miejsce wklejamy
zend_extension=/usr/lib/php/20180731/ioncube_loader_lin_7.3.so
komenda: sudo nano /etc/php/7.3/cli/php.ini

Restartujemy:
komenda: sudo systemctl restart apache2
I sprawdzamy czy mamy ioncube loader:
komenda: php -v

GOTOWE! Jeśli nie wystąpiły błędy, to możesz korzystać już z najnowszego donlinkage na PHP 7.2+
Jeśli wystąpiły problemy, niestety będzie trzeba szukać przyczyny głębiej lub spróbować wykonać kroki ponownie, bo może coś zostało błędnie zrobione.

24.01.2019. 08:43

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

Przepisz cyfry widoczne poniżej: